Sběrný dvůr Satalice

  • K Cihelně 420, Satalice
  • Tel.: +420 737 793 344

Základní informace

Vážení uživatelé sběrného dvora v Satalicích,

těší nás Váš nebývale velký zájem o služby sběrného dvora, který je v provozu od roku 2014. Rádi bychom Vám na tomto místě pravidelně poskytovali informace usnadňující Vaše návštěvy a umožňující jejich lepší plánování.

K dnešnímu dni využilo služeb sběrného dvora již 113 000 návštěvníků, téměř polovina z nich má bydliště ve staré i nové části Satalic. Sami se každodenně můžete přesvědčit o důsledném třídění odpadů, které od Vás převezmeme, jejich jednoznačně dokladovatelný tok ke konečnému zpracování pravidelně předkládáme hlavnímu městu, včetně všech dokladů od koncových zařízení.

Děkujeme za Vaši důvěru, tyto stránky jsou zde pro Vás.