Sběrný dvůr Satalice

 • K Cihelně 420, Satalice
 • Tel.: +420 737 793 344

Mohlo by Vás zajímat

Budoucnost areálu — otevřený dopis obyvatelům městské části z 30. září 2014

Kopii otevřeného dopisu si zde můžete stáhnout: Stáhnout ve formátu PDF.

Pro porovnání – dokument umístěný zde od května t.r.

Sběrný dvůr je součástí areálu naší společnosti, o kterém se v Satalicích aktuálně diskutuje, bohužel ne vždy korektně.

Co je naším záměrem v tomto areálu?

Využití hal
 • Provozování sběrného dvora (s ročním příjmem zhruba 2000 tun odpadů, v naprosté většině případů z Vašich domácností). již realizováno
 • Uskladnění sezónně používaných nástaveb na údržbu komunikací. již realizováno
 • Umístění jednoduchých zařízení na třídění a úpravu odpadu z provozu sběrného dvora a blízkého okolí (třídění a lisování papíru, plastů a skla). Žádná skládka, žádná kompostárna. Realizováno bude v případě získání souhlasu orgánů státní správy, v souladu s platnou legislativou.
Využití kravína
 • Vybudování provozního a sociálního zázemí pro jednu z našich provozoven – realizováno bude v případě získání souhlasu orgánů státní správy, v souladu s platnou legislativou.
Využití ploch
 • Parkování pro 15 nákladních vozů provozovny, která zde bude mít sociální a provozní zázemí.
 • Umístění nákladní váhy a neveřejné čerpací stanice (bencalor).
Co není naším záměrem v tomto areálu?
 • Vybudování skládky ani kompostárny.
 • Dovoz odpadů z jiných krajů České republiky – jsme lokálně působící firma a nic na tom nehodláme změnit, tím méně využívat našeho areálu k návozu odpadů z ještě větších vzdáleností.
 • Manipulace s nebezpečnými odpady (nad rámec provozu sběrného dvora).