Sběrný dvůr Satalice

 • K Cihelně 420, Satalice
 • Tel.: +420 737 793 344

Příručka uživatele

Vážení obyvatelé Satalic,

od pátku 14. března 2014 je zejména pro Vás otevřen nejmodernější sběrný dvůr v hlavním městě, jsme opravdu rádi, že Vám můžeme, na pozemku naší firmy, tuto službu nabídnout.

Věříme, že si k němu, i když se nachází na samotném okraji Satalic, v ulici K Cihelně 420, najdou cestu všichni místní, kteří se při návštěvě mohou přesvědčit o prostorových možnostech haly, v jejíž další části jsou uskladněny sezónní nástavby speciálních vozidel na zimní údržbu komunikací, které v letošním průběhu zimy vytížené opravdu nebyly.

Předností sběrného dvora je jeho umístění v hale, které umožňuje pohodlnou manipulaci s odpadem za každého počasí.

Druhy přijímaných odpadů

 • papír a lepenka
 • sklo
 • kompozitní obaly
 • biologicky rozložitelný odpad
 • stavební odpad
 • objemný odpad
 • plasty
 • kovy
 • dřevo
 • pneumatiky
 • nebezpečné složky komunálního odpadu

Provozní doba

Pondělí - pátek (V období platnosti letního času do 18:00.)
Sobota
Neděle a dny pracovního klidu zavřeno

Ve dnech pracovního klidu je sběrný dvůr uzavřen a střežen bezpečnostním systémem.

Prosíme, neodkládejte odpady mimo zařízení, je to přísně zakázáno.

Telefonní číslo na sběrný dvůr: (+420) 736 661 560.

Cenové podmínky odebírání vytříděných složek komunálního odpadu

Bezplatné odebírání vytříděných složek komunálního odpadu od fyzických osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy (dále jen „fyzické osoby“) s výjimkou stavebního odpadu nad 1m3 za měsíc (800 Kč/1 m3) a pneumatik (50 Kč/ks).

Odebírání vytříděných složek komunálního odpadu za úplatu dle ceníku od fyzických osob, které neprokáží trvalý pobyt na území hl. m. Prahy, od fyzických osob oprávněných k podnikání a od právnických osob (dále jen „původci odpadů“). Ceník je k dispozici u obsluhy sběrného dvora.

Dispečinkový způsob odběru (doprava odpadu od fyzických osob z místa jejich bydliště do sběrného dvora a odběr odpadu) je prováděn do naplnění dopravních kapacit naší firmy a za úhradu. Aktuální cena za naložení 1m3 činí 400 Kč, dopravné 30 Kč/km.

Prokázání bydliště

Při každém uložení odpadu ve sběrném dvoře musíte prokázat svoji totožnost. Obsluha sběrného dvora si zaznamená číslo Vašeho občanského průkazu, adresu bydliště a další potřebné údaje.

Zpětný odběr elektrozařízení

Sběrný dvůr je místem zpětného odběru výrobků podléhajících zpětnému odběru. Použitá elektrozařízení zanesete nebo zavezete do sběrného dvora, zde obsluha určí (po provedení vizuální kontroly úplnosti výrobku), kam můžete zařízení bezplatně odložit. Aby elektrozařízení mohla být recyklována, musí se odevzdávat v nedemontovaném stavu. Pokud odevzdáváte na sběrném dvoře pouze výrobek podléhající zpětnému odběru, nebude po Vás obsluha sběrného dvora požadovat prokázání totožnosti.

Těšíme se na Vaši návštěvu.